Projekt:

VÝVOJOVÉ CENTRUM ZELINGER

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování kapacit vlastního výzkumu a vývoje (VaV) pro realizaci vývojových
a inovačních aktivit, které mají přímou vazbu na tržní uplatnění v produkci naší společnosti. Společnost bude realizovat vývoj především v oblasti využití recyklátů a automatizace provozu.

Projekt:

FVE ZELINGER

je spolufinancován Evropskou unií.

Využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů povede ke snížení spotřeby energií, docílí snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti společnosti.