Řízení kvality  a systému kvality věnujeme zvláštní péči. Evidenci a kontrolu nebereme jako nutnou byrokracii, ale jako účinný nástroj k udržení a zlepšení výsledků naší práce a tím také výrobků, které jsou určeny pro Vás, naše odběratele.

Pravidelné audity a reaudity nezávislými kontrolory jsou přínosné a pomáhají nám jejich prostřednictvím neustále zlepšovat systém řízení kvality podle nejnovějších poznatků. Jsme rádi, pokud pohledem "zvenčí" můžeme zlepšit svou práci a tím lépe uspokojit Vás, naše zákazníky.

Garantujeme pečlivou práci a 100% plnění termínu. Díky nízkým režijním nákladům můžeme našim zákazníkům nabídnout příznivý poměr kvality a ceny.

Systém řízení kvality je rovněž pravidelně prověřován interními audity, výrobkovými audity ze strany dodavatele, kontrolními, respektive Recertifikačními audity ze strany certifikačních společností TÜV SUD, IWAY, QWAY a zákaznickými audity IKEA, REV, LUX apod.

V rámci neustálého zvyšování úrovně systému kvality vyhlašuje firma Zelinger tyto hlavní cíle:

  • průběžné a neustálé zlepšování procesů managementu kvality, souběžně s tím včasné přijímání preventivních opatření
  • udržování vešeré dokumentace systému kvality v aktuálním stavu
  • systematické vyhledávání možností zlepšení systému řízení kvality
  • posilování otevřeného přístupu a dialogu s pracovníky  a reagování na jejich podněty
  • podporování procesů měření a jejich vzájemné interakce na řízení výroby
  • vnímání synergického efektu a závislosti na každodenní kontrolní činnosti u každého pracovníka