Motto:
Jediný kdo nám dá peníze za naši práci je ZÁKAZNÍK

Co chce zákazník?

Rychlost, přesnost, kvalitu

Proto musíme všichni přijmout a ztotožnit se s firemní politikou kvality, která spočívá v těchto jednoduchých sedmi cílech:

  1. zavedení a udržení systémových pravidel řízení kvality
  2. neustálé hledání lepších řešení jak na svém pracovišti, tak ve firmě jako celku
  3. snaha o snížení nákladů na všech pracovištích dodržováním stanovených postupů
  4. pozitivní přístup k systému řízení kvality a jeho dobrovolné přijetí každým pracovníkem
  5. aktivní vyhledávání a odstraňování „slabých míst" jak u sebe tak i v systému řízení kvality
  6. neustálé a systematické odstraňování našich chyb a nedostatků ve výrobním procesu
  7. zavedení a udržení čistoty, pořádku a přehlednosti na pracovišti


 

"Musíme mít neustále na paměti, že nic na světě není stále stejné. Vše je v neustálém pohybu, - my, naše okolí, naše vztahy, naše zdraví, naše myšlení, naše výrobky, naše práce, vše se mění. Věci se buď zhoršují, nebo zlepšují. Neexistuje nic mezi tím. Stagnace znamená zhoršování. Každý okamžik nevyužitý pro zlepšení pracuje proti nám. Pracujme tedy na tom, aby se věci zlepšovaly."