Aktuality a Akce

Výstavba nové výrobní haly pokračuje podle plánu

Nová výrobní hala ve Zlíně-Tečovicích již nabývá své finální podoby a my se těší ...

Využití nových technologií za účelem úspory energie

Stavba nové výrobní haly v Tečovicích se blíží ke konci. Využitím nejnovějších t ...

Stavební práce zahájeny

Výstavba nové výrobní haly v Tečovicích je v plném proudu. Již brzy budeme moci ...

Hodnocení KPI za poslední kvartál

Během posledního roku se objem výroby v naší společnosti zvýšil o 30%. I přesto ...

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Rozšíření výrobních prostor a pořízení nových vstřikolisů

Z důvodu stále se zvyšujícího objemu výroby, jsme otevřeli nové prostory v Otrok ...

Rozšíření skladových prostor

Díky stále zvyšujícímu se objemu výroby se náše skladové prostory rozrostly o da ...

Pořízení a postupné zavádění nového SW MyGem

V souvislosti s přípravou na certifikaci ISO TS 16949 byl pořízen a postupně zav ...

Rozhodnutí o přípravě firmy na certifikaci ISO TS 16949

V souvislosti s výrobou pro firmy z oblasti automotive, pro které v současnosti ...

Obnova cerfifikátu ISQS

V březnu 2014 proběhla v naší firmě certifikace ISQS udělovaná firmou IKEA. Jedn ...

Modernizace strojového parku

Pořízen nový vstřikolis Battenfeld 180/750, který nahradil starší vysoce náklad ...

Zahájení spolupráce s firmou VISTEON a úspěšné absolvování auditu VISTEON

V lednu 2013 jsme zahájili jednání spolupráci s firmou Visteon, pro kter ...

Pořízení 3 nových vstřikolisů Battenfeld

Z důvodu nárustu objemu výroby byly pořízeny 3 nové vstřikolisy Battenfeld. Dva ...

Obnovení standartu kvality QWAY

7.3.2012 proběhl ve firmě Zelinger plast audit standartu kvality QWAY. Audit se ...

Obnovení certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Dne 10.10.2011 proběhlo ve firmě Zelinger plast certifikační řízení ISO. Firma s ...

Zahájení spolupráce s firmou Schott

Zahájení spolupráce s firmou Schott

V červnu jsme zahájili spolupráci s firmou Schott. Jedná se o výrobu plastových ...

Pořízeny 3 nové vstřikolisy Battenfeld a Negri Bossi

Pořízeny 3 nové vstřikolisy Battenfeld a Negri Bossi

V průběhu prvního čtvrtletí 2011 jsme pořídili tři nové vstřikovací stroje. Jedn ...

Zahájení spolupráce s firmou LUX

V listopadu byla zahájena výroba nové výrobkové řady pro firmu LUX. Prost ...

Světová novinka

Světová novinka

Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás světovou novinku - svítící dveřní klik ...

Výroba plastových úchytů

Byla zahájena výroba plastových úchytů v originálním balení. Jedná se o balení v ...

Newsletter

Jak získat novinky na email?

13. 03. 2017

Název projektu: Revitalizace areálu Zelinger Tečovice

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007624

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je revitalizace části areálu v obci Tečovice, který původně sloužil jako součást zemědělského družstva. Jedná se o bývalý kravín s přístavbou dojírny z 60. let, který byl v 90. letech využíván pro účely lahvárny a skladu nealko nápojů. Od roku 2006 je areál opuštěn. Cílem předkládaného projektu je vybudování nového sídla společnosti Zelinger plast s.r.o., která získá moderní a funkční prostory (v podobě objektů SO 101, SO 102 A, SO 102 B).

Cíle projektu:

§  Hlavním cílem projektu je provedení revitalizace brownfieldů (objekty SO 101 a SO 102 A) a výstavba nové výrobní haly (SO 102 B) společnosti Zelinger plast s.r.o. v bývalém zemědělském areálu v obci Tečovice.

§  Zvýšit počet zaměstnanců společnosti.

§  Zlepšit efektivnost výroby.

§  Rozšířit spolupráci s hlavním zákazníkem společnosti.

§  Zvýšit objem výroby a posílit pozici na stávajících trzích.

§  Rozšířit působení společnosti na zahraničních trzích.

§  Zlepšit pracovní podmínky a zázemí pro zaměstnance společnosti.

§  Zvýšit konkurenceschopnost společnosti a posílit vnitřní efektivitu firmy.

Projekt „Revitalizace areálu Zelinger Tečovice“ je v rámci programu Nemovitosti spolufinancován ze zdrojů EU, OPPIK.